شاخصه‌های کلیدی عملکرد یا KPI

یک شاخصه کلیدی عملکرد یا KPI یک مقدار قابل اندازه گیری است که بیانگر مقدار موفق بودن یک شرکت برای دست‌یابی به اهداف مورد نظرش است. سازمان ها از این سنجه ها برای تخمین میزان دستیابی به اهدافش و یا ارزیابی عملکرد واحدها استفاده می‌کنند.

انتخاب یک KPI مناسب به عواملی مانند نوع صنعت و واحدی که قصد کنترل آن وجود دارد بستگی دارد. هر واحد از سازمان از KPI های متفاوتی برای اندازه گیری میزان موفقیت در رسیدن به اهداف کسب و کار استفاده میکند. شما در اینجا میتوانید KPI مناسب برای واحد و سازمان و یا نقش خود را پیدا کنید.

بعد از اینکه KPI مورد نیاز خود را پیدا کردید، میتوانید آن را در داشبوردهای ویترای اضافه کرده و همیشه آن را تحت کنترل داشته باشید.

نمونه شاخصه‌های کلیدی عملکرد یا KPI

در این قسمت می‌توانید با انتخاب واحد مورد نظر خود، نمونه KPI ها را مشاهده کنید