شاخصه های تولید:

 

“آنچه که قادر هستید با حرفه تان در گذشت زمان بدست آورید، را ارزیابی کنید.”

 

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI  اندازه گیری خوبی برای نظارت ، تحلیل و بهینه سازی فرآیندهای تولید از نظر کمیت ، کیفیت و همچنین جنبه های مختلف هزینه است. به صاحبان کسب و کار، دیدتجاری ارزشمندی اعطا میکند تا به اهداف خود برسند.

یکی از شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI مربوط به شاخصه تولید میباشد که ما در این مقاله به بررسی موارد مربوط به آن میپردازیم.

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-تعداد کل تولید

 

 

  • تعداد کل تولید

این شاخصه یک دید کلی از وضعیت تعداد تولید در روزها، ماه‌ها و یا سال‌های مختلف میدهد و با مقایسه این شاخصه بازه‌های زمانی مشابه در سال یا دوره‌های گذشته می‌توان دید کلی خوبی از وضعیت عملکرد کارخانه داشت.

نکته قابل توجه این است که تعداد تولید بالا نشانه خوبی است، اما به صورت موازی موجودی‌های مواد نیمه ساخته و محصول نهایی نیز میبایست تحت کنترل باشند تا از خواب سرمایه در انبارها جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-توقف تولید

  • توقف تولید

این شاخصه یکی مهمترین شاخصه‌هایی است که در هر سازمانی میبایست تحت کنترل قرار گیرد.

کاهش این زمان‌های توقف در افزایش سودآوری تاثیر مستقیمی دارد.

پس از وقوع هر توقف، ریشه‌یابی علت اصلی این توقف جهت انجام اقدامات اصلاحی دارای اهمیت فوق بالایی است.

همچنین توقفات برنامه‌ریزی شده را می‌توان در زمان‌های نهار و استراحت، تعطیلات و یا زمان‌های تعویض شیفت انجام داد تا عملکرد کلی تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-هزینه های تولید

 

  • هزینه‌های تولید

 

این شاخصه مشخص میکند که هر جزء از محصول نهایی چقدر هزینه دارد و چه تاثیری در بهای تمام شده کالای نهایی دارد.

با تحلیل این هزینه‌ها به عوامل هزینه مختلف می‌توان بینش خوبی از عوامل قابل بهبود پیدا کرد و با رشد و کنترل این هزینه‌ها در طول زمان میتوان واکنش مناسب را لحاظ کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-درصد محصول معیوب

 

  • درصد محصول معیوب

ارزیابی درصد محصول معیوب یکی از وظایف مهم در محیط‌های تولیدی است که تهیه دیتای آن هم معمولا آسان می‌باشد و از تقسیم تعداد محصولات معیوب به تعداد کل تولید به‌دست می‌آید. این شاخصه اگر در کنار سایر شاخصه‌ها بررسی شوند، می‌توانند به شما کمک کنند که متوجه شوید کدام قسمت‌ها بیشترین درصد خرابی را منجر می‌شوند و در نتیجه می‌توانید اقدامات اصلاحی لازمه را به بهترین برنامه‌ریزی و کنترل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-نرخ برگشت از فروش

  • نرخ برگشت از فروش

با تحلیل این شاخصه به تفکیک محصول و علت بازگشت، میتوان هزینه‌های ناشی از برگشت محصول را کاهش داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-گردش دارایی ها

  • گردش دارایی‌ها

گرچه این شاخصه بیشتر یک شاخصه مالی است، اما سازمان‌های زیادی بعلت کاربردهای فراوان و نتایج ارزشمندی که دارد، در واحد تولید هم از آن استفاده می‌کنند. این شاخصه ارزش کل فروش (یا محصول نهایی تولید شده) را به نسبت ارزش کل دارایی (یا ارزش موجودی مواد اولیه و در جریان تولید) می‌سنجد. این یک سنجه خوب برای تخمین میزان بهره‌وری نسبت به سرمایه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های کلیدی عملکرد تولید-هزینه واحد

  • هزینه واحد

این شاخصه کل هزینه‌ها را برای تولید یک واحد نشان می‌دهد.

با شکاندن این هزینه به تفکیک عوامل (مانند اضافه‌کار، نگهداری و تعمیرات و غیره) و در مقایسه با روند‌های زمانی، میتوان تخمین خوبی از نقاط قابل بهبود به‌دست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“منبع “