شاخص مالي : 68 KPI  شاخص کلیدی عملکرد مالي براي پيگيري کردن

مقياس هاي مالي جزو متداول ترين شاخص هاي مورد استفاده در بسياري از سازمان هاست و شاخص کلیدی عملکرد مالي به عنوان پايه اي براي کارهاي دولتي و غير دولتي قرار مي گيرند.

هميشه از ما سوال ميشود که بهترين راه براي اينکه مطمئن باشيم در مسير اهداف مالي خود هستيم چيست؟

همانطور که اقدامات شما بايد استراتژي شما را پشتيباني کند، در اين ميان برخي اقدامات از برخي ديگر بهتر هستند. به خاطر داشته باشيد که هميشه بايد تعادلي بين اقدامات مشتري، فرآيند و HR داشته باشيد.

بسیاری از سازمان ها شاخص عملکرد اقتصادی را به عنوان نتیجه نهایی ارزیابی می کنند. آنها برای نظارت بسیار مهم هستند و از آنجا که هر شرکتی از آنها استفاده می کند ، آنها برای مقایسه چگونگی عملکرد شما در برابر رقباي خود بسیار عالی هستند. در اين مقاله 68 شاخص کليدي مهم را گرد آوري کرده ايم.

توجه: توصيه نميکنيم که همه اين kpi ها را اندازه گيري کنيد. در عوض ميتوانيد اين ليست گسترده را مطالعه کنيد و شاخص هايي را که مطابق با استراتژي هاي شما است را مورد ارزيابي قرار دهيد.

شاخص هاي جريان نقدي ( cash flow KPIs)

 1. سرمايه در گردش : سلامت مالی سازمان را با تجزیه و تحلیل منابع در دسترس که می تواند برای تحقق هرگونه تعهدات کوتاه مدت استفاده شود ، اندازه گیری می کند.
 2. جريان نقدي عملياتي‌ : میزان وجه نقد حاصل از فعالیتهای منظم تجاری.
 3. چرخش وجه نقد (365 / چرخه نقدی) : تعداد دفعاتي که پول نقد برای مدت یک سال به سازمان باز می گردد.
 4. گردش پول از فعالیت های سرمایه گذاری : تغییر وضعیت وجه نقدی سازمان ناشی از سرمایه گذاری ، سود یا ضرر را نشان می دهد.
 5. جریان نقدی از فعالیتهای مالی : قدرت مالی سازمان را نشان می دهد. فرمول: (وجهی که از طریق انتشار بورس یا بدهی دریافت شده است) – (وجهيکه به عنوان سود سهام و پرداخت بدهی / سهام پرداخت می شود) = (جریان نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی)
 6. جريان نقدي :‌ کل مبلغی که به یک سازمان منتقل می شود.
 7. چرخه تبدیل نقدی : مدت زمان لازم برای سرمایه گذاری در سازمان را نشان می دهد تا در قالب افزایش درآمد به سازمان برگردد.
 8. گردش مالی حساب های دریافتنی : نرخی که یک سازمان در حساب های معوقه جمع می کند. فرمول: (فروش خالص اعتبار) / (میانگین حسابهای دریافتنی) = (گردش مالی قابل دریافت حسابها)
 9. حسابهای دریافتنی : مقدار پولی که یک سازمان از مشتریان خود طلبکار است.
 10. گردش مالی قابل پرداخت : نرخی که سازمان برای تأمین کنندگان و سایر هزینه های آن پرداخت می کند. فرمول: (کل خریدهای تأمین کننده) / (میانگین حسابهای قابل پرداخت) = (گردش مالی قابل پرداخت حسابها)

11.حساب های قابل پرداخت : مقدار پولی را که یک سازمان به تامین کنندگان خود بدهکار است ، نشان می دهد.

 1. تعداد / درصد فاکتورهای پرداخت شده گذشته: صورتحسابهایی که پس از موعد مقرر بدون پرداخت آنها باقی می مانند.

 

شاخص هاي هزينه (cost KPIs)

 1. کل هزینه ها : متشکل از کل هزینه هایی است که یک سازمان در طی یک دوره گزارش (از جمله هزینه های بازاریابی ، فروش و عملیات) متحمل می شود.
 2. SG&A : هزینه های فعالیت یک سازمان از جمله فروش و هزینه های عمومی و اداری در مجموع به عنوان SG&A گفته می شود.
 3. هزینه هاي فروش:‌ هزینه های متحمل شده توسط فروش دپارتمان از جمله حقوق و کمیسیون.
 4. هزينه هاي بازاريابي :‌ کل هزینه های انجام شده توسط بخش بازاریابی ، از جمله تبلیغات ، حقوق ، تحقیق و نظرسنجی را شامل می شود.
 5. گردش موجودی: تعداد دفعاتی که یک سازمان قادر است موجودی انبار خود را در یک دوره معین به فروش برساند. فرمول: (فروش) / (موجودی) = (گردش موجودی)
 6. هزینه هر واحد: قیمت تولید ، ذخیره و فروش یک واحد از کالای خاص شامل هزینه های ثابت و متغیر تولید. فرمول: ([هزینه متغیر] + [هزینه ثابت]) / (تعداد واحدهای تولید شده) = (هزینه برای هر واحد)
 7. هزینه هر استخدام : متوسط هزینه استخدام کارمند جدید ، از جمله هزینه های تبلیغاتی ، مراجعه به کارمندان ، هزینه سفر ، هزینه جابجایی و هزینه های استخدام کننده. فرمول: (هزینه های جدید استخدام) / (تعداد استخدام های جدید) = (هزینه هر استخدام)
 8. هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) : قیمت مواد و نیروی کار مستقیم برای تولید کالای مورد نیاز را نشان می دهد.
 9. متوسط هزینه های سالانه برای خدمت به یک مشتری : میزان متوسط برای خدمت به یک مشتری است. فرمول: (کل هزینه ها) / (کل مشتریان) = (میانگین هزینه های سالانه برای خدمت به یک مشتری)
 10. هزینه کسب مشتری : هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید.
 11. هزینه هر کلیک (CPC) : هزینه هر کليک يکه کمپين تبليغاتي(مانند Google AdWords) را اندازه می گیرد.
 12. درصد هزینه نیروی کار: هزینه کارگران نسبت به کلیه هزینه ها فرمول: (هزینه حقوق) / (کل هزینه شرکت) = (درصد هزینه نیروی کار)
 13. هزینه مراقبت های بهداشتی برای هر کارمند فعلی : قیمت کل هزینه های مراقبت های بهداشتی که بین همه کارکنان تقسیم شده است ، درک کامل از برنامه مراقبت های بهداشتی یک شرکت را فراهم می کند.

 

شاخص هاي بدهي (ِDebt KPLs)

 1. نسبت سریع (“آزمایش اسید”) : توانایی یک سازمان برای انجام هرگونه بدهی مالی کوتاه مدت ، مانند قبض های آینده را نشان می دهد. فرمول: ([دارایی های جاری] – [موجودی]) / (بدهی های جاری) = (نسبت سریع)
 2. نسبت قیمت درآمد (P / E) : چندین برابر ارزش سهام که قیمت سهام یک سازمان را با درآمد هر سهم خود مقایسه می کند. فرمول: (ارزش هر سهم بازار) / (سود هر سهم) = (نسبت قیمت-درآمد)
 3. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : چگونگی سرمایه گذاری یک سازمان برای رشد خود و استفاده از سرمایه گذاری های سهامداران. فرمول: (کل بدهی) / (حقوق صاحبان سهام) = (بدهی به نسبت سهام)
 4. سطح بدهی: میزان بدهی که در حال حاضر یک سازمان دارد.
 5. نسبت فعلی : توانایی یک سازمان برای پرداخت کلیه بدهی های خود در یک بازه زمانی معین را اندازه می گیرد. فرمول: (دارایی های جاری) / (بدهی های جاری) = (نسبت فعلی)
 6. بدهی بد : بدهی که قابل جمع آوري نیست و غالباً به عنوان هزینه نوشته می شود.

 

شاخص هاي سرمايه گذاري (‌Investment KPIs)

 1. سطوح پس انداز به دلیل تلاش های بهبود یافته : بسیاری از سازمانها به دنبال سرمایه گذاری هستند. این KPI به ارزش دلار پس اندازهای حاصل از این سرمایه گذاری ها نگاه می کند.
 2. بازگشت به سرمایه گذاری نوآورانه : می توان با نگاه به درآمد حاصل از محصولات جدید محاسبه کرد. این به طور معمول فقط توسط سازمانهایی بررسی می شود که یک بخش يا بودجه نوآوری ایجاد کرده اند.
 3. فهرست دارايي ها : هزینه کالاهای خریداری شده یا تولید شده ، اما هنوز فروخته نشده ، می تواند شاخص خوبی برای آمادگی برای رشد یا حتی کندی رشد باشد.
 4. هزینه نوآوری : مقدار پولی که یک سازمان صرف نوآوری می کند. برخی سازمان ها بودجه اي به عنوان تحقیق و توسعه دارند. درنهایت ، اگر از این معیار استفاده کنید ، نوآوری را به عنوان یک کليد استراتژیک مهم ارزیابی می کنید.
 5. 36. break even time : زماني که طول مي کشد تا يک سازمان از حالت سرمايه گذاري به حالت توليد محصول جديد در بيايد. اگر هزينه هاي شما زياد باشد، اين شاخص به شما کمک ميکند تا درک کنید که چه مدت طول می کشد تا این هزینه ها را پرداخت کنید.
 6. درصد سرمایه گذاری در… : برای اندازه گیری سرمایه گذاری در خطوط مختلف تجاری استفاده می شود. ممکن است درصد سرمایه گذاری خود را در محصولات ارگانیک و کل سرمایه گذاری در محصولات را اندازه گیری کنید. فرمول: (مقدار سرمایه گذاری) / (کل سرمایه صرف شده) = (درصد سرمایه گذاری)
 7. تعداد سرمایه های اصلی کلیدی که انتظارات ROI را برآورده می کنند یا فراتر می روند: می تواند براساس برنامه سرمایه گذاری یا نتایج سرمایه گذاری های گذشته باشد. برای سازمانهایی که در بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری بزرگ شرکت می کنند مفيد است.

 

شاخص هاي سودآوري‌ (Profitability KPLs)

 1. 39. رشد فروش: تغییر در فروش سازمان از یک دوره گزارش به دوره دیگر. فرمول: ([فروش فعلی] – [فروش گذشته]) / (فروش گذشته) = (رشد فروش)
 2. ROI (بازگشت سرمایه گذاری) : بهره وری از یک سرمایه گذاری را نشان می دهد. فرمول: ([سود حاصل از سرمایه گذاری] – [هزینه سرمایه گذاری]) / (هزینه سرمایه گذاری) = (ROI)
 3. ROE (بازگشت به حقوق صاحبان سهام) : میزان درآمد خالص یک سازمان در مقایسه با میزان سهام سهامداران. فرمول: (درآمد خالص) / (سهام صاحبان سهام) = (ROE)
 4. ROA (بازگشت دارایی ها): نشان می دهد که چگونه یک سازمان نسبت به کل دارایی های خود سود دارد. فرمول: (درآمد خالص) / (کل دارایی) = (ROA)
 5. بازگشت سرمایه استخدام شده : میزان سودآوری سازمان و راندمان استفاده از سرمایه خود را اندازه گیری می کند.
 6. سودآوری برنامه : سودآوری یک برنامه خاص را ردیابی می کند.
 7. حاشیه سود عملیاتی :‌ درآمد را بعد از هزینه های متغیر تولید در نظر می گیرد. فرمول: (درآمد عملیاتی) / (فروش خالص) = (حاشیه سود عملیاتی)
 8. حاشیه سود خالص: درصد درآمد سازمان که سود خالص است. فرمول: (سود خالص) / (درآمد) = (حاشیه سود خالص)
 9. سود خالص : مقدار پولی که یک سازمان پس از اتمام کلیه هزینه ها و سایر هزینه ها ایجاد می کند. فرمول: (درآمد) – (هزینه ها) = (سود خالص)
 10. حاشیه سود ناخالص: درصد درآمدی که پس از هزینه تولید و فروش سود است در نظر گرفته می شود. فرمول: (حاشیه ناخالص) / (درآمد) = (حاشیه سود ناخالص)
 11. سود ناخالص: سود سازمان پس از هزینه تولید و فروش در نظر گرفته می شود. فرمول: (درآمد) – (COGS) = (سود ناخالص)
 12. ارزش افزوده اقتصادی (EVA): تخمین سود اقتصادی سازمان.
 13. متوسط سرمايه مشغول :‌ سودآوری را در مقایسه با سرمایه گذاری های انجام شده نشان می دهد.
 14. ارزش طول عمر مشتری : سود خالص سازمان پيش بيني ميکند که کسب مشتري در يک طول يک دوره خاص به تعیین هزینه ها یا مزایای کمک کند.
 15. (ارزش طول عمر مشتری) / (هزینه کسب مشتری): نسبت ارزش عمر مشتری به هزینه کسب مشتری در حالت ایده آل باید از یک بیشتر باشد ، زیرا اگر هزینه به دست آورد بیشتر از سود حاصل از آن برای یک شرکت باشد ، مشتری سودآور نخواهد بود. فرمول: (سود خالص طول عمر پیش بینی شده از مشتری) / (هزینه برای به دست آوردن مشتری)
 16. ارزش افزوده سرمایه انسانی (HCVA) : با دور کردن تمام هزینه های مربوط به غیر کارمندان از درآمد و تقسیم نتیجه بر تعداد کارمندان تمام وقت ، می توان نتیجه گرفت که يک کارگرد به طور متوسط چقدر براي سازمان سودآور است. فرمول: ([درآمد] – [هزینه های مربوط به غیر کارمندان]) / (تعداد کارمندان تمام وقت) = (HCVA)

 

 

شاخص هاي درآمد (Revenue KPIs)

 1. حجم فروش : میزان فروش در یک دوره گزارش ، در تعداد واحدهای فروخته شده بیان شده است.
 2. دقت پیش بینی فروش : نزدیکی مقدار پیش بینی شده فروش با مقدار واقعی فروش.
 3. ROI تحقیق و توسعه : درآمد حاصل از سرمایه گذاری پول برای تحقیق و توسعه. فرمول: ([سود حاصل از سرمایه گذاری] – [هزینه سرمایه گذاری]) / (هزینه سرمایه گذاری) = (ROI تحقیق و توسعه)
 4. درآمد هر کارمند تمام وقت (FTE) : نشان می دهد که یک سازمان چقدر گران است. فرمول: (درآمد) / (تعداد کارمندان تمام وقت ) = (درآمد هر کارمند تمام وقت)
 5. نرخ رشد درآمد: نرخی که نشان ميدهد درآمد یک سازمان در حال افزایش است. فرمول: ([درآمد فعلی] – [درآمد گذشته]) / (درآمد گذشته) = (نرخ رشد درآمد)
 6. درآمد : کل درآمدی که یک سازمان دریافت می کند. فرمول: (قیمت کالا) x (تعداد کالاهای فروخته شده) = (درآمد) ‌
 7. درآمد عملیاتی : سود حاصل از عملیات پس از حذف هزینه های عملیاتی. فرمول: (درآمد ناخالص) – (هزینه های عملیاتی) – (استهلاک) = (درآمد عملیاتی)
 8. درآمد خالص: میزان فروش پس از کم کردن تخفیف ، بازگشت کالاهای آسیب دیده. فرمول: (درآمد) – (هزینه ها) = (درآمد خالص)
 9. EBT (درآمد قبل از مالیات) : ميزان درآمد قبل از کسر مالیات و پس از در نظر گرفتن هزینه های COGS ، بهره و SG&A نشان داده است. فرمول: (درآمد) – (COGS) – (بهره) – (SG&A) = (EBT)
 10. EBITDA (سود قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک): ميزان درآمد بعد از در نظر گرفتن هزینه ها. بهره، مالیات ، استهلاک از این امر مستثنی است. فرمول: (درآمد) – (هزینه های بدون بهره ، مالیات ، استهلاک) = (EBITDA)
 11. متوسط حجم فروش سالانه به ازای هر مشتری : این میزان متوسط فروش به ازاي هر مشتری است که به صورت ارز بیان می شود. فرمول: (کل فروش) / (کل مشتریان) = (متوسط حجم فروش سالانه در هر مشتری)
 12. بهره برداري از دارايي :‌ کل درآمد کسب شده برای هر دلار از دارایی هایی که یک سازمان در اختیار دارد. فرمول: (کل درآمد) / (کل دارایی) = (استفاده از دارایی)
 13. اشتراک کیف پول : بخشی از کل هزینه مشتری را که به سمت محصولات و خدمات شرکت می رود اندازه گیری می کند.
 14. درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT): شاخص سودآوری یک شرکت با هزینه های حذف شده و بهره و مالیات از آن مستثنی است. فرمول: (درآمد) – (COGS) – (مخارج عملیاتی) = (EBIT)