دمو داشبوردهای مدیریتی

ما برای هر سازمان و بنا به نیازها و اهداف سازمان، به صورت شخصی‌سازی شده داشبوردهایی را طرح ریزی و اجرا میکنیم. اما کارشناسان با تجربه ویترای به همراه برترین مشاورین، داشبوردهایی پیش‌فرش برای برخی واحدهای سازمان طراحی و اجرا کرده‌اند که این داشبوردها به‌طور مستمر در حال به روزرسانی و تکمیل میباشند. با استفاده از این راهکارها زمان بسیار زیادی در راستای کشف ترکیب گزارشات و منابع اطلاعاتی صرفه‌جویی خواهد شد.

برخی از راهکارهای هوش تجاری ویترای در ذیل تشریح شده است.