درباره ما

تمرکز اصلی ما در شرکت “هوش تجاری ویترای نو” بر روی شناخت دغدغه‌های واقعی مدیران کسب و کارها و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به مطالعات موردی و تجربیات گذشته و همچنین شاخصه‌های مدیریتی به روز میباشد. از این رو تیمی از مدیران با تجربه در کسب و کار را همراه با متخصصین علم داده در کنار هم تشکیل دادیم تا هرچه سریعتر در راستای اهداف خود قدم برداریم و خدماتی استثنائی به مشتریان خود ارئه دهیم. تخصص و علاقه تیم ما کمک به مدیران برای تصمیم‎گیری از طریق سیستم‎‎های پشتیبان تصمیم‎گیری (DDS) و مشاوره برای چابک سازمانی سازمان‎ها از طریق راهکارهای هوش تجاری (business intelligence) میباشد.

بسیاری از سازمان‎ها هزینه هنگفتی جهت جمع‎آوری داده ها میکنند، اما از این گنج عظیم به نحو شایسته استفاده نمی‎کنند. تخصص ما کشف و نمایش معنا در داده‎های سازمان‎هاست.

ویترای به هنر نقاشی روی شیشه گفته می‎شود. ما در ویترای به داده‎های شما معنا داده و به شما نمایش می‎دهیم.