داشبورد تحلیل سودآوری

  • دمو آنلاین
  • سوالی دارید؟ میخواهید دمو ببینید؟
    برای جلسه آنلاین یا حضوری، فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • واحد
  • مالی
  • سمت ها
  • مدیر مالی
  • سازگاری
  • تمام نرم افزارهای ERP، MIS و مالی

سودآوری مهمترین شاخصه عاملکرد هر بنگاه اقتصادی است. پایش این شاخص و علی الخصوص توجه به روندها رهنمودهای تاثیرگذاری بر کسب و کار شما خواهد داشت.

سودآوری از سه جزء درآمد، هزینه و بهای تمام شده کالای فروش رفته تشکیل شده است. با مشاهده روند از این اجزا و همچنین نسبت هرکدام به کل فروش، میتوان عوامل تاثیرگذار در افزایش و کاهش سودآوری را شناسایی و در تصمیم گیری های مدیریتی لحاظ کرد.

در این بین استفاده از شاخصه اپکس OPEX نیز یکی از بهترین شاخصه ها برای مدیریت هزینه ها میباشد که در همین داشبورد قابل مشاهده میباشد.

همچنین توجه به داشبورد سرعت تبدیل پول در کنار این داشبورد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

لازم به ذکر است که شما از هر نرم افزاری مالی و حسابداری که استفاده میکنید، میتوانید از این داشبورد را در اختیار داشته باشید.