داشبورد تحلیل سرعت گردش پول

  • دمو آنلاین
  • سوالی دارید؟ میخواهید دمو ببینید؟
    برای جلسه آنلاین یا حضوری، فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • واحد
  • مالی
  • سمت ها
  • مدیر مالی
  • سازگاری
  • تمام نرم افزارهای ERP، MIS و مالی

شاخص دوره تبدیل پول (Cash Conversation Cycle) بیانگر مدت زمانی است که سازمان سرمایه گذاری های خود را تبدیل به انبارش محصول و سپس فروش آنها و تبدیل مجدد به پول نقد میکند. به بیان دیگر این شاخص مشخص میکند که سازمان چند روزه خریدهای خود را انجام داده، چه مدت زمان انبارش انجام داده، و چه مدت طول کشیده تا فروش خود را نقد کند.

داشبورد سرعت گردش پول در کنار داشبورد سودآوری، بینش عمیقی از عملکرد درآمدی سازمان در طول زمان را در اختیار مدیران قرار میدهد. توجه صرف به سودآوری بدون در نظر گرفتن سرعت گردش، مشکلات عدیده‌ای در محاسبات مدیران در برنامه‌ریزی‌های استرتژیکشان به وجود خواهد آورد.

بوسیله این داشبورد، مدیران میتوانند به راحتی گلوگاه ها را شناسایی کنند (خرید، تولید و انبارش، فروش) و در جهت رفع آنها قدم بردارند.

لازم به ذکر است که شما از هر نرم افزاری مالی و حسابداری که استفاده میکنید، میتوانید از این داشبورد را در اختیار داشته باشید.