داشبورد جامع فروش

  • دمو آنلاین
  • سوالی دارید؟ میخواهید دمو ببینید؟
    برای جلسه آنلاین یا حضوری، فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • واحد
  • فروش
  • سمت ها
  • مدیر فروش، سرپرست فروش، کارشناس فروش
  • سازگاری
  • تمام نرم افزارهای ERP، MIS و مالی

.این داشبورد متشکل از مجموعه‌ای از صفحات است که دیدی کامل از همه‌ی ابعاد فروشتان را اختیارتان قرار میدهد

به کمک این راهکار، شما روندها را طول زمان مشاهده خواهید کرد.

مشتریان از دست رفته خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته و یا ماه گذشته شناسایی کنید.

محصولاتی که دچار کاهش یا افزایش فروش شده اند را شناسایی کنید.

عملکرد هر کدام از سرپرستان فروش را تحت در اختیار خواهید داشت.

استان های قوی و ضعیف در فروش را شناسایی خواهید کرد.

و هزاران قابلیت دیگر در یک محیط تعاملی در اختیار شما خواهد بود.

لازم به ذکر است که شما از هر نرم افزاری مالی و حسابداری که استفاده میکنید، میتوانید از این داشبورد را در اختیار داشته باشید.